КАТЕГОРИИ

Б - категорија

Практична обука за возила од Б и БЕ категорија. Обуката е со возачи-инструктори со долгогодишно работно искуство.
Часовите се одржуваат со повеќе моторни возила и тоа: Volkswagen UP, Polo и Skoda Citigo.