Б категорија

Б - категорија

Се однесува на моторно возило кое може да има и автоматски менувач, возило на четири тркала што може да постигне брзина од најмалку 100 km/h; ПМВ до 8 седишта и носивост до 3,5t.
Се однесува на моторно возило кое може да има и автоматски менувач, возило на четири тркала што може да постигне брзина од најмалку 100 km/h; ПМВ до 8 седишта и носивост до 3,5t.
Потребни документи: 
 • Лекарско уверение 
 • Лична карта на увид и копија
 • Документ за завршено најмалку основно образование
 • Сертификат за курс по прва помош
 • Кандидатот мора да има навршено најмалку 17 години и шест месеци за да може да се оспособува, а може да го полага возачки испит со навршени 18години
 • За кандидати со навршени 17 години и шест месеци кои започнуваат со оспособување потребно е да имаат согласност од двајца родители заверена на нотар

БЕ -категорија

БЕ категорија e комбинација од возило од категорија Б и приколка со најголема дозволена маса од најмалку 1000 kg.
БЕ категорија e комбинација од возило од категорија Б и приколка со најголема дозволена маса од најмалку 1000 kg.
Потребни документи:
 • Лекарско уверение
 • Лична карта на увид и копија
 • Документ за завршено најмалку основно образование
 • Возачка дозвола копија завер. нотар од “Б“катег.
 • Возачко искуство од најмалку една година со Б-категорија