ТЕОРЕТСКА НАСТАВА

Теоретска настава

Теоретската настава е прилагодена согласно најновите Законски регулативи.

Предавањата се изведуваат од страна на високо квалификуван предавач по теоретска настава со долгогодишно работно искуство во областа на сообраќајот.

Наставата се изведува во групи согласно програмата во термини прилагодени спрема кандидатите во предпладневните термини и после ручек после 18 часот.

Освен теоретска настава во групи секој кандидат во нашата авто школа може да посетува и индивидулни часови, се со цел да се изврши проверка на знаењето на кандидатот пред полагање на теоретскиот дел-тест.

Во текот на денот кандидатот најмногу може да има 4 наставни часа.
Присуство на наставата е задолжително и се одржува во просториите на автошколата.
Потребни документи за да може кандидатот да запчне да посетува теоретска настава се: